Många har skrivit om den nya lagen men oftast är det bäst att gå till själva källan. Så här beskriver regeringskansliet den nya lagen. Här står det bland annat

En uthyrning av en hyresrätt i andra hand omfattas dock inte av lagen. Om en person upplåter flera bostäder, gäller lagen bara för den första upplåtelsen. För de senare gäller i stället reglerna i hyreslagen.

Utgångspunkten är att hyreslagens regler gäller när inte lagen om uthyrning av egen bostad (nya lagen ovan) innehåller avvikande bestämmelser.

 

Vi på myplejs har gjort en graf hur det hänger ihop.

Hur hyreslagen och den nya lagen om Uthyrning av egen bostad gäller vid uthyrning i andra hand.