Genom att Svenska Dagbladets låter sina läsare rapportera in sina hyror kan de ge en överblick av faktiska hyror i Stockholm. Ta del av kartläggningen och rapportera din egna hyra här.