fbpx

Ambassadörsbostad i centrala Täby

Stockholm, Täby, Hörnåkersvägen

Hus

 • 8 rum Storlek: 380 kvm
  Möblerat: Valfritt
 • 45000 SEK Deposition: 1 hyra
  Ingår i hyra: Internet
 • Tillsvidare Inflytt: Omgående
  Möjlig förlängning: Ja
  Hyrs ut till: Ett företag, En privatperson

Beskrivning

---ENGLISH BELOW---
Bostaden byggdes som ambassadörsbostad, viss del boende, viss del kontor.
Detaljplanen säger att det är kontor vilket medför att man inte får folkbokföra sig där permanent.

Byggdes ursprungligen som ambassadbostad och har således unika inslag såsom marmorgolv, bastu, högt i tak med mycket fönster och fina ljusinsläpp samt ett skyddsrum.

Fastigheten har två våningar och tre separata entréer.

Fastigheten har ett godkänt tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg för att bedriva stödboende.

Fastighetens tomt är av trädgårdskaraktär, delvis asfalterad och anlagd med parkeringsplatser för c:a 6 fordon.

Fastigheten är bebyggd med en byggnad i två plan, delvis under mark. Betonggrund med stomme i trä. Yttertak med betongpannor, fasad i tegel. 3-glasfönster.

Uppvärmning via direktverkande el (golvvärme/radiatorer/luftvärmepumpar), självdragsventilation, kommunalt VA. Larm finns. Krypvind. Två eldstäder finns.

Uteplats/altan som nås från ateljén/köket.

Övre planet har egen entré med stor kundmottagning/hall där golvet är i ljust putsat stengolv med golvvärme.Här finns även en öppen spis.

Entréplanet är inrett med 5 kontorsrum, förråd samt ett större gemensamhetsutrymme/showroom/ ateljé med högre takhöjd än övriga rum. Wc samt fullt utrustat, modernt kök.

Överlag ljusa, fräscha och moderna, vitmålade ytor, med parkett/laminatgolv, putsat stengolv och delvis kaklade väggar.

Det nedre planet har två separata entréer och är inrett med 7-8 kontorsrum/förråd, 1 kök och 1 pentry, 2 wc samt bastu och dusch. I den stora gillestugan finns en kamin.

Totalt sett håller byggnaden god standard i förhållande till dess ålder (byggår 1986) och är i normalt skick utan något närmare förestående underhållsbehov utöver det löpande.

Byggnadens totala area uppgår till ca 380 kvm. Fastighetens planförhållande anger kontors- och småindustriändamål (stadsplan Solliden 1984-06-13).

------------------------------------------------------------------

The residence was built as an ambassador's residence, some part of the accommodation, some office.
The detailed plan states that there is an office, which means that you can not register for people permanently there.

Originally built as an embassy building, it has unique features such as marble floors, a sauna, high ceilings with a lot of windows and nice lighting and a shelter.

The property has two floors and three separate entrances.

The property has an approved permit from the Health and Care Inspectorate to provide housing support.

The property's plot is of a garden character, partly paved and landscaped for parking for about 6 vehicles.

The property is built with a two-level building, partly under ground. Concrete foundation with wooden frame. Roof with concrete tiles, facade in brick. 3 glazing.

Heating via direct-acting electricity (underfloor heating / radiators / air heat pumps), self-extracting ventilation, municipal VA. Alarms are available. Creep Wind. Two fireplaces are available.

Patio / balcony accessed from the studio / kitchen.

The upper floor has its own entrance hall with a large customer reception / hall where the floor is in lightly stowed stone floor with underfloor heating. There is also a fireplace.

The entrance hall is furnished with 5 office rooms, storage rooms and a larger community room / showroom / studio with higher ceilings than other rooms. Wc as well as fully equipped, modern kitchen.

Overall, bright, fresh and modern, white painted surfaces, with parquet / laminate flooring, polished stone floors and partly tiled walls.

The lower floor has two separate entrances and is furnished with 7-8 office / storage room, 1 kitchen and 1 kitchenette, 2 wc as well as sauna and shower. In the large chalet there is a fireplace.

Overall, the building is well-maintained in relation to its age (built in 1986) and is in normal condition without any further maintenance needs beyond the current.

The total area of ​​the building is approximately 380 sqm. The property's plan indicates office and small business purposes (city plan Solliden 1984-06-13).

Kartvy